Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU KONSOLOSLARININ ARNAVUTLUK COĞRAFYASINDAKİ “MUZIR FAALİYETLERİNE” BAZI ÖRNEKLER

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Olgun, Said
dc.date.accessioned 2017-07-22T00:02:00Z
dc.date.available 2017-07-22T00:02:00Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/785
dc.subject Albania, Consul, Shkodra, Bitola, August Kral, Theodor Ippen, Arnavutluk, Konsolos, İşkodra, Manastır tr_TR
dc.title AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU KONSOLOSLARININ ARNAVUTLUK COĞRAFYASINDAKİ “MUZIR FAALİYETLERİNE” BAZI ÖRNEKLER tr_TR
dc.title.alternative SOME EXAMPLES OF "DELETERIOUS ACTIVITIES” OF AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE CONSULS IN ALBANIA GEOGRAPHY tr_TR
dc.type Article tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster