Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Using Natural Stone Pumice in Van Region on Adsorption of Some Textile Dyes

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.