Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Effects of Applied Electrical Field on Biochemical Parameters and Erythrocytes of Rats

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.