Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Özdeşliklerin elde edilmesinde tam küp modelinin öğrenme ürünlerine etkileri

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.