Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.