Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

A comparative study on the therapeutic effects of silymarin and silymarin-loaded solid lipid nanoparticles on D-GaIN/TNF-α-induced liver damage in Balb/c Mice

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.