Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

A mathematical representation for the concept of knowledge and truth based on TBKMM model

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.