Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Immobilization of Pectinex Ultra SP-L to produce galactooligosaccharides

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.