Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Immobilization of Penicillium lilacinum dextranase to produce isomaltooligosaccharides from dextran

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.