Eğitim Fakültesi

Güncel Gönderiler

 • Karakaş, Rezan (Karadeniz (Black Sea), 2013)
  Ağaç süsleme geleneği, Siirt’in Kurtalan, Baykan, Şirvan ve Eruh, Batman’ın Kozluk ve Gercüş ile Mardin’in Dargeçit ilçelerinde yaşatılmaktadır. Geleneğin değişen yaşam koşulları nedeniyle ilçe merkezlerinde kaybolmaya ...
 • Karakaş, Rezan (Karadeniz (Black Sea), 2013)
  Hayatın geçiş dönemlerinden biri olan doğum; halk kültüründe, birçok sıra dışı eylem ve davranışlar zinciriyle adeta kutsanmaktadır. Hamilelik öncesinden başlayan bu zincir, doğum aşamasında ve doğum sonrasında zenginleşerek ...
 • Karakaş, Rezan (Karadeniz (Black Sea), 2012)
  Bu çalısmada, masalın Cahit Sıtkı’nın eserlerindeki yeri incelenmistir. Bu amaçla eserlerdeki masal unsurlarının kullanım sıklığı ve islevleri tespit edilmistir. Masalın Cahit Sıtkı’nın edebî anlayısının sekillenmesinden, ...
 • Karakaş, Rezan (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013)
  Bu makalede, Fakir Baykurt‟un “Kaplumbağalar” romanında yer alan Alevîlik olgusu değerlendirilmiştir. Bu araştırma kapsamında “Kaplumbağalar” romanı, iki kez okunmuş; birinci okumada eserde yer alan Alevîliğe dair unsurlar ...
 • Karakaş, Rezan (Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish orTurkic, 2013)
  “Tutsaklıktan kurtarma motifi”, Dede Korkut hikâyelerinde yer alan çarpıcı motiflerden biridir. Bu motif, bir yönüyle anlatılardaki mücadele temini besleyen ona ivme kazandıran bir unsurdur. Bu çalışmada, “tutsaklıktan ...
 • Karakaş, Rezan (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2012)
  Maddi ve manevi kirlerden temizleyen, arındıran su, mitik devirlerde olduğu gibi günümüz Siirt toplumunda da halkın muhtelif ihtiyaçlarının tedarik edilmesinde, şifa, bereket, çocuk sahibi olma gibi birçok amaçla ...
 • Onursal, Nilgün (Akademik Platform, 2014)
  In this paper the “Yearly Distribution of Solid Waste Potential in Siirt District” is going to be handled according to following topics and sub-topics; First of all, the “Monthly and Seasonal Analysis of the Waste” is ...
 • Onursal, Nilgün (Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012)
  Bilim ve kültür sempozyumunun ...
 • Kul, Ali Rıza; Benek, Veysel; Selçuk, Ahmet; Onursal, Nilgün (Journal of The Turkish Chemical Society, 2017)
  Toxic effect of textile dyes their increasing quantities in air, soil and water environments, because of growing of industrial activities, they must be taken into consideration since they give harm to the environment. ...
 • Onursal, Nilgün; Kul, Ali Rıza; Selçuk, Ahmet (2016)
  Mardin ilinin katı atık potansiyellerinin aylık periyotlar halinde yaz ve kış aylarında ne gibi değişiklikler gösterdikleri gözlemlenmiştir. Bilindiği üzere çevre kirliliği her geçen gün kademeli olarak artmaktadır. ...
 • Demir, H; Çakır, T; karakaya, C; Cebi İlhan, A; Onursal, N; Gür, A (Asian Journal Of Chemistry, 2006)
  The purpose of this study was to determine whether there was any effect of some biochemical parameters and erythrocyte carbonic anhydrase on electric field stimulation in female rat. ....
 • Onursal, Nilgün; Kul, Ali Rıza; Onursal, Deylem (Natural Science and Discovery, 2015)
  Objective: Diyarbakır and Batman are located in the south eastern region of Turkey. The distance between them is less than 100 km. Diyarbakir with a population of about 1,607,437, is the second largest city in Turkey's ...
 • Bindak, Recep; Pesen, Cahit (Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 2013)
  Bu çalısmada Thurstone’ın esit görünen aralıklar metodu kullanılarak bir matematik tutum ölçeği gelistirilmis ve güvenirlikgeçerliğine iliskin bazı bulgular sunulmustur. Ölçeğin maddeleri daha önce yapılmıs bir çalısmada ...
 • Özgen, k; Pesen, Cahit (Millî Eğitim, 2010)
  Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yaklaşımı matematik dersini günlük hayat problemi aktivitesi etrafında düzenleyen, öğrenci merkezli sınıf içi bir yaklaşımdır. Matematik dersinde PDÖ yaklaşımı öğrencilere eleştirel ve ...
 • Akın, M.Faysal; Pesen, Cahit (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu araştırmanın amacı, özdeşlik konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkilerini belirlemektir. Bu araştırmada, deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2006–2007 ...
 • Özgen, Kemal; Pesen, Cahit (D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008)
  Probleme dayalı öğrenme öğrencileri işbirlikli gruplar içinde günlük hayat problemlerine çözüm aramaya teşvik eden eğitimsel metottur. Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının ortaöğretim 9. sınıf ...
 • Pesen, Cahit; Odabaş, Akın; Bindak, Recep; Kudu, Mustafa (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalısmada Siirt Egitim Fakültesinde okuyan birinci sınıf ögrencilerinin ilgi ve yetenekleri çesitli degiskenlere göre incelenmistir. Ölçme aracı olarak Kuzgun (1996) tarafından gelistirilen “Akademik Benlik Kavramı ...
 • Pesen, Cahit (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002)
  Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize edilen bir sanattır[l]. Matematik bir çok insan tarafından anlaşılması zor, sevimsiz bir ders olarak kabul edilmektedir. Matematik bir düşünme yolu olduğuna göre, matematik ...
 • Demlikoğlu, Uğur (2014-01-01)
  the ottoman empire sent infantry and cavalry troops with the aim to take back the Hemedan castle from the Persians in the tough wars between the Ottomans and Persians between the years 1729- 1730. These infantry and ...

View more