Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Bozyiğit, Ahmet (Hermes Ofset, 2016-12)
  İslâm Ahlakçılarına göre insanın mutluluğu öncelikle insanın kendi kendisini tanımasına ve kendisiyle barışık olmasına bağlıdır. Aklı diğer kuvvelerine hakim ve böylece kendisini yönetebilen ve kendisiyle barışık olan ...
 • Bozyiğit, Ahmet (Hermes Ofset, 2015-11)
  Kaynaklarda, İbn Meserre’nin eserlerinin isimleri ve sayısı hakkında derli toplu bir bilgi olmadığı gibi, eserlerini doğru ve eksiksiz olarak veren bir kaynak da mevcut değildir. Ayrıca İbn Meserre’ye ait olmadığı halde, ...
 • Bozyiğit, Ahmet (İslâmî Araştırmalar (Journal of İslâmic Research), 2016-12-28)
  Bu makalenin amacı, İbn Meserre'nin hayatı ve doktrinini kısaca anlatmaktır. Makalede İbn Meserre'nin Tanrı'nın sıfatları, Tanrı'nın yaratması, ezoterizm ve mistisizm hakkındaki düşüncesi anlatılmıştır. The aim of this ...
 • Sümer, Necati (Ankara Okulu Yayınları, 2005-07-01)
  İnsanlık tarihi boyunca her toplumda başvurulan bir ölüm biçimi olan intihar, çok boyutlu psikososyal bir olgudur. Yabancılaşma, melankoli, dinsel korkular, zihinsel hastalık, aşağılanma, engellenme, aşk, keder, onur ve ...

View more