Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Yaşar, Hüseyin (Turkish Studies- summer, 2012-07)
  THE PERCEPTION OF „BOURNE‟ IN THE POETIC UNIVERSE OF SEZAİ KARAKOÇ ABSTRACT In the poems of Sezai Karakoç, geography is an important factor. His geography comprise in general whote Middleeast and islamic geography and ...
 • Yaşar, Hüseyin (Turkish Studies-spring, 2012-04)
  ABSTRACT In character analysis, generally “Negative Alafranga” types have been reviewed. “Positive Alafranga” types have been neglected. In this context in our study, Azra who is reflected as a positive character in ...
 • Yaşar, Hüseyin (2012-02)
  Kiralık Konak, Yakup Kadri‟nin batılılaşma olgusunu en yoğun olarak işlediği yapıtıdır. Yapıtta bu olgunun toplumda ve ailede oluşturduğu yıkıntı, geleneği ve eskiyi temsil eden Naim Efendi‟nin konağına ve „hain ...
 • Alhaj Ahmad, Bashar (Çantaş Yayınları, 2016-03-15)
  Bu kitap, anadili Türkçe olmayan Araplara yönelik hazırlanmıştır. Bu kitabın amacı, Türkçe öğrenim sürecini Araplar için kolaylaştırmaktır. Temel ve yüksek seviyede gerekli tüm Türkçe dilbilgisi konularını içeren kitap, 5 ...
 • Akın, Erdem (IV. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 2016-10-01)
  Her toplumun kendine has özellikleri dolayısıyla kendine özgü sözlü ürünleri vardır. Bu ürünlerden anonim halk edebiyatı unsuru olan efsanelerde, temel konu, olağanüstü kişilerin kahramanı olduğu olağanüstü olaylardır. ...
 • Akın, Erhan; Akın, Erdem; Ayverdi, Gökhan (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016-11-09)
  Divân edebiyatının son büyük temsilcilerinden olan Şeyh Gâlib‟in mutasavvıf bir şair olması şiirlerinde yoğun bir şekilde tasavvuf düşüncesini kullanmasına sebep olmuştur. Sebk-i Hindi anlatım dilini tercih etmesi ve ...
 • Akın, Erhan; Akın, Erdem (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016-11-30)
  Eğitimin ve sosyal yaşantının her anında bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerinde atasözlerini kullandıkları bilinmektedir. Bireyler, kimi zaman karşısındakine kısa ve öz cevaplar vermek için kimi zaman ...
 • GÜLTEKİN, MUSTAFA (Turkish Studies, 2014)
  Tanımları açısından popüler roman ve halk hikâyeciliği netlikleri olmayan türlerdir. Eleştirmenlerin net bir tanımla ifade edemedikleri bu türler, karşılaştırmalı bir şekilde okunduklarında birçok açıdan benzerlikler ...

View more