2) Makale

 

Güncel Gönderiler

 • Yaşar, Hüseyin (Turkish Studies-spring, 2012-04)
  ABSTRACT In character analysis, generally “Negative Alafranga” types have been reviewed. “Positive Alafranga” types have been neglected. In this context in our study, Azra who is reflected as a positive character in ...
 • Akın, Erhan; Akın, Erdem; Ayverdi, Gökhan (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016-11-09)
  Divân edebiyatının son büyük temsilcilerinden olan Şeyh Gâlib‟in mutasavvıf bir şair olması şiirlerinde yoğun bir şekilde tasavvuf düşüncesini kullanmasına sebep olmuştur. Sebk-i Hindi anlatım dilini tercih etmesi ve ...
 • Akın, Erhan; Akın, Erdem (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016-11-30)
  Eğitimin ve sosyal yaşantının her anında bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerinde atasözlerini kullandıkları bilinmektedir. Bireyler, kimi zaman karşısındakine kısa ve öz cevaplar vermek için kimi zaman ...
 • GÜLTEKİN, MUSTAFA (Turkish Studies, 2014)
  Tanımları açısından popüler roman ve halk hikâyeciliği netlikleri olmayan türlerdir. Eleştirmenlerin net bir tanımla ifade edemedikleri bu türler, karşılaştırmalı bir şekilde okunduklarında birçok açıdan benzerlikler ...

View more