1) Kitap

 

Güncel Gönderiler

  • Yaşar, Hüseyin (Turkish Studies- summer, 2012-07)
    THE PERCEPTION OF „BOURNE‟ IN THE POETIC UNIVERSE OF SEZAİ KARAKOÇ ABSTRACT In the poems of Sezai Karakoç, geography is an important factor. His geography comprise in general whote Middleeast and islamic geography and ...
  • Yaşar, Hüseyin (2012-02)
    Kiralık Konak, Yakup Kadri‟nin batılılaşma olgusunu en yoğun olarak işlediği yapıtıdır. Yapıtta bu olgunun toplumda ve ailede oluşturduğu yıkıntı, geleneği ve eskiyi temsil eden Naim Efendi‟nin konağına ve „hain ...
  • Alhaj Ahmad, Bashar (Çantaş Yayınları, 2016-03-15)
    Bu kitap, anadili Türkçe olmayan Araplara yönelik hazırlanmıştır. Bu kitabın amacı, Türkçe öğrenim sürecini Araplar için kolaylaştırmaktır. Temel ve yüksek seviyede gerekli tüm Türkçe dilbilgisi konularını içeren kitap, 5 ...

View more