Siirt Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Konu "Samsun, kivi, azot, verim" için listeleme

Konu "Samsun, kivi, azot, verim" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • ÖZDEMİR, Osman; Özyazıcı, Mehmet Arif (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006-03-15)
    Bu araştırma, Samsun yöresinde Hayward (Actinidia deliciosa) kivi çeşidinin azotlu gübre isteğini belirlemek amacıyla 1997-2004 yılları arasında yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak ...