Yazar "Akın, M.Faysal" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • Akın, M.Faysal; Pesen, Cahit (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010)
    Bu araştırmanın amacı, özdeşlik konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkilerini belirlemektir. Bu araştırmada, deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2006–2007 ...