Yazar "Akın, Erdem" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Akın, Erdem (IV. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 2016-10-01)
  Her toplumun kendine has özellikleri dolayısıyla kendine özgü sözlü ürünleri vardır. Bu ürünlerden anonim halk edebiyatı unsuru olan efsanelerde, temel konu, olağanüstü kişilerin kahramanı olduğu olağanüstü olaylardır. ...
 • Akın, Erhan; Akın, Erdem; Ayverdi, Gökhan (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016-11-09)
  Divân edebiyatının son büyük temsilcilerinden olan Şeyh Gâlib‟in mutasavvıf bir şair olması şiirlerinde yoğun bir şekilde tasavvuf düşüncesini kullanmasına sebep olmuştur. Sebk-i Hindi anlatım dilini tercih etmesi ve ...
 • Akın, Erhan; Akın, Erdem; Ayverdi, Gökhan (TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
  Divân edebiyatının son büyük temsilcilerinden olan Şeyh Gâlib‟in mutasavvıf bir şair olması şiirlerinde yoğun bir şekilde tasavvuf düşüncesini kullanmasına sebep olmuştur. Sebk-i Hindi anlatım dilini tercih etmesi ve ...
 • Akın, Erhan; Akın, Erdem (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016-11-30)
  Eğitimin ve sosyal yaşantının her anında bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerinde atasözlerini kullandıkları bilinmektedir. Bireyler, kimi zaman karşısındakine kısa ve öz cevaplar vermek için kimi zaman ...
 • Akın, Erhan; Akın, Erdem (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016-11-14)
  Eğitimin ve sosyal yaşantının her anında bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerinde atasözlerini kullandıkları bilinmektedir. Bireyler, kimi zaman karşısındakine kısa ve öz cevaplar vermek için kimi zaman kendilerine ...