Communities in DSpace

Recently Added

 • Bindak, Recep; Pesen, Cahit (Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 2013)
  Bu çalısmada Thurstone’ın esit görünen aralıklar metodu kullanılarak bir matematik tutum ölçeği gelistirilmis ve güvenirlikgeçerliğine iliskin bazı bulgular sunulmustur. Ölçeğin maddeleri daha önce yapılmıs bir çalısmada ...
 • Özgen, k; Pesen, Cahit (Millî Eğitim, 2010)
  Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yaklaşımı matematik dersini günlük hayat problemi aktivitesi etrafında düzenleyen, öğrenci merkezli sınıf içi bir yaklaşımdır. Matematik dersinde PDÖ yaklaşımı öğrencilere eleştirel ve ...
 • Akın, M.Faysal; Pesen, Cahit (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu araştırmanın amacı, özdeşlik konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkilerini belirlemektir. Bu araştırmada, deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2006–2007 ...
 • Özgen, Kemal; Pesen, Cahit (D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008)
  Probleme dayalı öğrenme öğrencileri işbirlikli gruplar içinde günlük hayat problemlerine çözüm aramaya teşvik eden eğitimsel metottur. Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının ortaöğretim 9. sınıf ...
 • Pesen, Cahit; Odabaş, Akın; Bindak, Recep; Kudu, Mustafa (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalısmada Siirt Egitim Fakültesinde okuyan birinci sınıf ögrencilerinin ilgi ve yetenekleri çesitli degiskenlere göre incelenmistir. Ölçme aracı olarak Kuzgun (1996) tarafından gelistirilen “Akademik Benlik Kavramı ...

View more